Upphovsrätter


ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL och vissa andra brands, produktmärken och förbindelsemärken tillhör ExxonMobil och dess dotterbolag. Alla ExxonMobils märken förekommer inte på denna nätsida och alla produkter och förbindelser som räknas upp på denna nätsida finns inte tillgängliga i alla länder. Vissa produkter eller förbindelser kan, i vissa länder, marknadsföras under lokala produktmärken. På denna nätsida kan tredje parters märken förekomma i samband med hänvisningar till dessa sammanslutningar eller till deras produkter eller förbindelser. 

Användaren kan vidarebefordra, dela ut och/eller fotokopiera, av ExxonMobil upphovsskyddat material från denna nätsida endast om hela ifrågavarande sida eller dokument förblir oförändrat och fullständigt inklusive alla sidhuvuden och sidfötter, deklarationer om ansvarsfrihet och övrig information. Ni får inte kopiera dessa dokument till Er egen nätsida.