Mobil 1™ ESP 0W-30

Avancerad helsyntetisk motorolja

Mobil 1™ ESP 0W-30 är en avancerad helsyntetisk motorolja som utformats för att ge exceptionell rengöringsförmåga, slitageskydd och prestanda. Mobil 1 ESP 0W-30 har formulerats av experter för att bidra till längre livslängd och bättre effektivitet i utsläppssystem, i både bensin- och dieseldrivna bilar. Mobil 1 ESP 0W-30 uppfyller eller överträffar kraven för många ledande industri- och biltillverkarstandarder, som krävs för nyare moderna diesel- och bensindrivna personbilsmotorer.

Egenskaper och möjliga fördelar

Mobil 1 ESP 0W-30 tillverkas med en äganderättsskyddad blandning av avancerade komponenter som formulerats för att vara helt kompatibla med de senaste dieselpartikelfiltren (DPF) och katalysatorer för bensinmotorer (CAT). Mobil 1 ESP 0W-30 har formulerats för att bidra till bästa möjliga prestanda och skydd tillsammans med potentiellt förbättrad bränsleekonomi. Nyckelegenskaper och möjliga fördelar innefattar:

Egenskaper Fördelar och möjlig nytta
Låg askhalt Bidrar till att minska partikelavlagringar i dieselpartikelfilter
Låga svavel- och fosforhalter Bidrar till reducera förgiftning av bensinkatalysatorer
Aktiva rengöringsmedel Bidrar till att minska avlagringar och slam för längre och renare motorlivslängd
Utmärkt värme- och oxidationsstabilitet Bidrar till längre oljelivslängd vilket medger längre oljebytesintervaller
Låg oljeförbrukning Mindre kolväteföroreningar
Förbättrade friktionsegenskaper Bidrar potentiellt till bättre bränsleekonomi
Utmärkta lågtemperaturegenskaper Snabba kallstarter och ultrasnabbt skydd bidrar till längre motorlivslängd

Användningsområden

Mobil 1 ESP 0W-30 rekommenderas för många typer av moderna bilmotorer, i synnerhet för högpresterande bensin- och dieselmotorer som finns i de senaste personbilarna, stadsjeeparna och lätta skåpbilarna.

Mobil 1 ESP 0W-30 är speciellt lämplig för extrema förhållanden där konventionella oljor ofta är olämpliga. Oljan rekommenderas inte för 2-takts- och flygplansmotorer, utom när detta uttryckligen har godkänts av tillverkaren.

Specifikationer och godkännanden

Mobil 1 ESP 0W-30 uppfyller eller överträffar kraven enligt:  
ACEA C2, C3

Mobil 1 ESP 0W-30 har följande biltillverkares godkännanden:
VW 504 00 / 507 00
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Porsche C30
 

Typiska egenskaper

Mobil 1 ESP 0W-30  Värde
Viscosity, cSt (ASTM D445)  
cSt vid 40 ºC 67,8
cSt vid 100 ºC 12,2
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874 0,6
Fosfor 0,08
Densitet vid 15 ºC, kg/l, ASTM D 4052 0,846
Totalt bastal (TBN) ASTM D 2896 6,3
MRV, cP vid -30 °C 26 900
Viskositetsindex 165
HTHS viskositet, mPa•s vid 150 ºC, ASTM D4683 3,5

Rekommendation av motorolja


Produktväljare

Hitta en distributör


Hitta din närmaste distributör