Mobil 1™ ESP 0W-40

Mobil 1™ är världens ledande helsyntetiska motorolja som ger exceptionella prestanda och skydd.


Mobil 1™ ESP 0W-40 är en helsyntetisk motorolja som utformats för bidra till utmärkta rengöringsegenskaper, exceptionellt slitageskydd och höga prestanda överlag.

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 ESP 0W-40 tillverkas med en äganderättsskyddad blandning av avancerade komponenter som formulerats för att vara helt kompatibla med de senaste dieselpartikelfiltren (DPF) och katalysatorer för bensinmotorer. Mobil 1 ESP 0W-40 har formulerats för att bidra till bästa möjliga prestanda och skydd tillsammans med potentiellt förbättrad bränsle-ekonomi. Nyckelegenskaper och möjliga fördelar innefattar:

Egenskaper Fördelar Och Möjlig Nytta
Låg askhalt Bidrar till att minska partikelavlagringar i dieselpartikelfilter
Låg svavel- och fosforhalt Bidrar till minskad förgiftning av bensinkatalysatorer
Aktiva rengöringsmedel Bidrar till att minska avlagringar och slam för längre och renare motorlivslängd
Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet Minskar oljans åldrande, vilket möjliggör bättre skydd under förlängda bytesintervaller
Låg oljeförbrukning
Mindre kolväteföroreningar
Förbättrade friktionsegenskaper
Kan bidra till bättre bränsle-ekonomi
Utmärkta lågtemperaturegenskaper
Snabb start i kallt väder och ultrasnabbt skydd

Bidrar till längre motorlivslängd

Användningsområden


Mobil 1 ESP 0W-40 rekommenderas för alla typer av moderna bilmotorer, speciellt högpresterande bensin- och dieselmotorer i de senaste personbilarna, stadsjeeparna och skåpbilarna. 

Mobil 1 ESP 0W-40 har General Motors Service Fill dexos2TM -godkännande, som krävs för alla 2010-års nya GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel- och bensinmodeller. GM/Opel har uppgett att dexos2TM -specifikationen är bakåt kompatibel med äldre GM/Opel-specifikationer (GM-LL-A-025 och GM-LL-B-025). Majoriteten av GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel- och bensinfordon kan använda dexos2TM -oljor. 

Mobil 1 ESP 0W-40 är speciellt lämplig för extrema förhållanden där konventionella oljor eventuellt inte är lämpliga 

Oljan rekommenderas inte för 2-takts- och flygplansmotorer, utom när detta uttryckligen har godkänts av tillverkaren

Specifikationer och godkännanden

Mobil 1 ESP 0W-40 uppfyller eller överträffar kraven enligt:  
ACEA C3
API SM
Fiat 9.55535-S2

Mobil 1 ESP 0W-40 har följande biltillverkares godkännanden:  
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
General Motors Service Fill dexos2™ (licensnummer GB1A0917015)

Mobil 1 ESP 0W-40 är lämplig för applikationer som kräver:  
API CF
Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

 

Typiska egenskaper

Mobil 1 ESP 0W-40  Värde
Viskositet, ASTM D 445  
mm²/s vid 40 °C 73
mm²/s vid 100 °C 13.2
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874 0,8
Fosfor, ppm
0,08
Flampunkt, °C, ASTM D 92
234
Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D 4052
0,845
Totalt bastal (TBN), mgKOH/g, ASTM D 2896 7,8
MRV, cP vid -30 °C 26400
Viskositetsindex 176
HTHS-viskositet, mPa vid 150 °C, ASTM D 4683 3,76

Rekommendation av motorolja


Produktväljare

Hitta en distributör


Hitta din närmaste distributör