Mobil 1™ 0W-20

Avancerad helsyntetisk motorolja

Mobil 1™ 0W-20 är en avancerad helsyntetisk motorolja formulerad för att bidra till enastående motorskydd och bättre bränsleekonomi. Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy uppfyller eller överträffar senaste branschstandarder och utklassar konventionella oljor. Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy rekommenderas för SAE 0W-20 och 5W-20 applikationer.

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 0W-20 har formulerats med en patentskyddad blandning av högpresterande, syntetiska basoljor, som förstärkts med ett exakt balanserat tillsatskomponentsystem. Den avancerade helsyntetiska formuleringen med sin låga viskositet bidrar till ökad motoreffektivitet och förbättrad bränsleekonomi. Förutom att Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy ger samma högtemperaturskydd som oljor med högre viskositet, erbjuder oljan den bästa bränsleekonomin i Mobil 1 produktsortiment. Viktiga egenskaper och fördelar innefattar:

Egenskaper Fördelar Och Möjlig Nytta
Avancerad helsyntetisk formulering med låg viskositet Bidrar till förbättrad bränsleekonomi baserat på 0,2-2,3 %, potentiell bränsle-ekonomiförbättring efter byte från oljor med högre viskositet till en 0W-20 –klass olja. De faktiska besparingarna beror på fordons-/motortypen, yttertemperaturen, körförhållandena och viskositeten på din nuvarande motorolja.
Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet Bidrar till att minska oljans åldrande, vilket resulterar i ett långvarigt skydd
Enastående lågtemperaturegenskaper Snabb start i kallt väder och snabbt skydd bidrar till längre motorlivslängd
Exakt balanserat tillsatskomponentsystem Enastående smörj- och slitageskyddsegenskaper för de flesta körstilar, från lätta till svåra körförhållanden, där en 5W-20 eller 0W-20 olja rekommenderas

Användningsområden

Mobil 1 0W-20 rekommenderas av ExxonMobil för SAE 5W-20 och 0W-20 applikationer i alla typer av bensindrivna personbilar, stadsjeepar, skåpbilar och lätta lastbilar.

  • Mobil 1 0W-20 är formulerad för att bidra till enastående motorskydd och fördelaktig bränsleekonomi.

  • Mobil 1 0W-20 rekommenderas för extremt kalla förhållanden för att bidra till snabba starter och snabb smörjning.

  • Mobil 1 0W-20 rekommenderas inte för 2-takts- eller flygplansmotorer, om inte tillverkaren godkänt detta specifikt.

Specifikationer och godkännanden

Mobil 1 0W-20 uppfyller eller överträffar kraven enligt:
API SN
API SM
API SL
API SJ
Ford WSS-M2C947-A
ILSAC GF-5
API SN PLUS
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING
FORD WSS-M2C947-B1

Mobil 1 0W-20 har följande tillverkares godkännanden:
General Motors Service Fill dexos1™Gen 2 (licensnummer D10101GH015)

Enligt ExxonMobil är Mobil 1 0W-20 av följande kvalitetsnivå:
General Motors GM 6094M
API CF

Typiska egenskaper

Mobil 1 0W-20  värde
SAE-klass 0W-20
Viskositet, mm²/s vid 100ºC (ASTM D445) 8.7
Viskositet, mm²/s vid 40ºC (ASTM D445) 44.8
Viskositetsindex 173
Sulfataska, vikt% (ASTM D874)
0.8
HTHS Viskositet, mPa•s vid 150°C (ASTM D4683)
2.7
Fosfor (ASTM D4951)
0.065
Flampunkt, ºC (ASTM D92)
224
Totalt bastal (ASTM D2896)
8.8
MRV vid -40ºC (ASTM D4684) 9200
Densitet g/ml vid 15,6ºC (ASTM D4052)
0.841

Rekommendation av motorolja


Produktväljare

Hitta en distributör


Hitta din närmaste distributör