Mobil 1™ motoroljor

 

Lösningar för alla behov

Väderförhållandena i vårt land ställer speciella krav på smörjning av bilar och motorer - de måste ju fungera också när det är riktigt kallt. Å andra sidan måste motorn också fungera vid höga temperaturer och under hög belastning. Detta förutsätter smörjmedel som är skräddarsydda för olika väderförhållanden och som håller hög kvalitet. 
Bilarnas motorer –för att inte tala om deras användningsområden – är olika. Därför ställer man noggrant definierade krav på smörjmedlen.

Namnet står för kvalitet

Den höga kvaliteten hos Mobil 1 motorolja säkerställs både genom en förstklassig produktutveckling och genom noggrant kontrollerade framställningsprocesser. Mobil är det första oljebolaget som har beviljats ISO 9000 –standardens europeiskt omspännande kvalitetscertifikat. Beaktandet av miljön är en väsentlig del av vår produktutveckling.