Vinterkjöring tips

Se till att vintertid ha en flaska motorolja i bagageluckan


När julen närmar sig är det många som planerar att ge sig ut på en längre bilresa. Visst underhåll, som att säkerställa rätt nivåer av motorolja samt spolarvätska, bör dock skötas innan resan. I de nordiska länderna, där det kan bli verkligt kyliga väderförhållanden under vintern, rekommenderas användning av syntetiska oljor som smörjer bra även när termometerns grader sjunker ner under nollpunkten.


  • Se till att din bil har tillräckligt med motorolja under de kallaste månaderna
  • Fyll behållaren för spolarvätska med frostmotverkande vätska under vintern
  • Syntetisk olja smörjer väl även vid kalla temperaturer

Trots det vintriga vädret och frosten packar många nordiska familjer sina bilar och åker iväg för att fira jul hundratals kilometer hemifrån. Bilen bör vara förberedd inför resan åtminstone med tanke på de viktigaste underhållsfaktorerna. Majoriteten av bilisterna i Finland är noga med att kontrollera nivån på motorolja och spolarvätska före en lång resa.

Eftersom de nordiska länderna har mycket gemensamt, kan ExxonMobils undersökning om bilservice och körvanor i Finland erbjuda värdefull information även för andra nordiska bilister. 55 % av de finländska förarna uppger att de kontrollerar nivån på motoroljan, och 69 % att de kontrollerar nivån på spolarvätskan, innan de ger sig ut på en längre bilfärd.

  • Vinterförhållanden kan försämra sikten och därför bör behållaren för spolarvätska vara fylld med frostmotverkande vätska inför resan. Dessutom är det viktigt att byta ut utslitna vindrutetorkare, eftersom deras bristfällighet framhävs ytterligare av det kalla vädret, säger ExxonMobil Finlands tekniska rådgivare Krister Kronqvist.

Framförallt vintertid, när lite mer olja förbrukas, är det viktigt att hålla ett öga på den rätta nivån för motoroljan, samt att fylla upp vid behov. Trots detta uppger endast 16 % av de finländska förarna att de har en reservflaska med motorolja med sig, för att kunna fylla på vid behov. Eftersom endast 16 % av finnarna säkerställer att de har en reservoljeflaska i bilen, är det troligt att andra nordiska förare också negligerar denna enkla åtgärd.  • När körsträckorna är långa och de få bensinstationerna koncentrerade runt större städer, kan tillgången på motorolja vara dålig. Det är mycket olyckligt om oljelampan börjar blinka och motorn stannar mitt på en avlägsen skogsväg, säger Krister Kronqvist.

  • Enbart av denna anledning är det en mycket god idé att ha en flaska motorolja i bagageutrymmet.


Kontrollera däcktrycket

Eftersom de nordiska länderna är kända för sina kalla vintrar, rekommenderas bilisterna att justera däcktrycket därefter. Enligt ExxonMobils undersökning kommer under hälften av de finländska förarna ihåg att kontrollera däckmönster och däcktryck före långa resor (45,9 %).

  • Däcktrycket bör vara något högre vid kallt väder. Korrekt däcktryck minskar bränsleförbrukningen och ger bättre väggrepp. För lågt däcktryck är en säkerhetsrisk och kan minska kontrollen över bilen, konstaterar Kronqvist.

Undvik kallstarter

En kallstart i kyligt väder anstränger bilens motor. Orenheter bildas i motorn när den startas kall och hindrar oljan från att skydda motorn så bra som den borde.

Det är en bra vana att värma upp motorn före både korta och långa åkturer. Särskilt vintertid är det klokt att hålla endast korta pauser i körandet för att hindra att motorn kyls ner alltför mycket. 

  • Under de första fem kilometrarna förbrukar en uppvärmd bil tiotals procent mindre bränsle än en bil som kallstartats. Om du låter motorn kylas ner många gånger under en lång resan, utan att säkerställa att det finns ett ställe där bilen kan värmas upp, även på din slutdestination, kan kostnaden för resan bli överraskande höga, säger Kronqvist.

    Det är bäst att välja syntetisk motorolja på vintern, eftersom de vanliga oljorna under mycket kalla perioder börjar stelna och förlora sin elasticitet. Helsyntetisk motorolja hålls flytande vid alla temperaturer, håller motorn ren och bidrar till att minska bränsleförbrukningen. Dessutom kommer oljans mycket bra egenskaper vid kallstarter väl till användning vintertid. 


Lär mer om Mobil 1™


Mobil 1-teknologi i motorsportRekommendation av motorolja


Produktväljare

Hitta en distributör


Hitta din närmaste distributör