Myter om syntetisk olja

Myten: Motorn ska köras in med en konventionell olja och sedan kan man övergå till en syntetisk olja som t.ex. Mobil 1™.

Sanningen: Mobil 1 kan tas i användning i nya bilar när som helst. Tidigare behövdes en inkörning av en ny motor för att avlägsna spår och partiklar efter maskinbearbetning inifrån motorn samt för att bättre passa in ventiler och kolvringar på sina platser. Nuvarande motorer är byggda med bättre toleranser, noggrannare maskinbearbetning och i renare omgivningar än för 10 eller 20 år sedan. Dagens motortillverkningsteknik kräver ingen inkörning med en jordoljebaserad motorolja. I själva verket fyller man redan på fabriken Mobil 1 i motorerna till följande bilar:

Aston Martin, Bentley Vehicles, Chevrolet Corvette Z06,  Mercedes-AMG Vehicles, McLaren, Nissan GT-R,  Alla Porsche Vehicles

Därför används Mobil 1 i din bil redan innan du kör ut den ur affären.

Myten: Användning av Mobil 1 upphäver garantin för min nya bil.

Sanningen: Användning av Mobil 1 upphäver inte bilens garanti med undantag för Mazdas wankel-motor, till vilken Mazda inte rekommenderar någon syntetisk motorolja. Mobil 1 överskrider API- och ILSAC-kraven för motoroljor till nya fordon. Om du är osäker, kontrollera saken i fordonets manual eller kontakta tillverkaren. Eftersom de flesta bilars garantier förutsätter kortare serviceintervaller än vad Mobil 1 möjliggör, rekommenderar ExxonMobil att du följer manualens serviceintervaller under bilens garantitid. De korrekta smörjmedelskraven och serviceintervallerna är angivna i servicemanualen.

Myten: Motorn ska spolas innan byte till Mobil 1.

Sanningen: Inga speciella förberedelser behövs för att byta från konventionell motorolja till Mobil 1.Myten: Mobil 1 kräver ett speciellt oljefilter.

Sanningen: Trots att ExxonMobil rekommenderar dig att använda ett kvalitetsfilter kan du använda samma oljefilter som du använder med mineraloljan.Myten: Mobil 1 läcker ut ur äldre bilars tätningar.

Sanningen: Mobil 1 orsakar inga läckage. I själva verket har Mobil 1 testats tiotals gånger i olika industribranschers och utrustningstillverkares (OEM) tester, där dess tätningsförmåga blivit bevisad. Oljan är helt förenlig med de elastomerer som används vid tillverkningen av tätningar i bilar. Om en gammal motor är i gott skick och inte läcker olja ger Mobil 1 samma fördelar som vid användning i en ny motor. ExxonMobil rekommenderar reparation av läckage innan användning av Mobil 1. ExxonMobil rekommenderar också att du vid valet av olja följer rekommendationerna i biltillverkarens servicemanual.

Rekommendation av motorolja


Produktväljare

Hitta en distributör


Hitta din närmaste distributör