SAE-klassning av motorolja

Med hjälp av SAE-viskositetsklasser definieras biloljornas tjocklek för olika användningsförhållanden.

För biloljor mäts viskositeten både under varma och kalla förhållanden. SAE-klass som mätts i kyla betecknas med ett W efter siffran på klassen. För båda viskositetsklasserna definieras maximal viskositet vid respektive mättemperatur och dessutom gränsvärdet för pumpbarhet vid en temperatur som är minst 5 °C lägre än mättemperaturen. Viskositetsmätningen baseras på en kallstartssimulator (CCS).

Mätförhållandena påminner om förhållandena i motorn under kallstart. Genom att även bestämma gränsvärdet för pumpbarhet vill man se till att oljan fungerar som smörjmedel även under kyla och inte koagulerar till fast form strax under mättemperaturen. SAE-klassens temperatur för pumpbarhet kan i praktiken betraktas som den lägsta säkra starttemperaturen för motorn.


För klasser som inte markeras med bokstaven W fastställs viskositeten endast vid +100 °C. För kallviskositetsklasser fastställs också en minimiviskositet vid +100°C. Multigradeolja eller flergradsolja är en olja som uppfyller kallviskositetskravet och gränsvärdeskravet på pumpbarhet för någon SAE-W-klass, och vars viskositet vid +100°C uppfyller kravet för någon varmviskositetsklass.

API-klassning av motorolja


API-klasserna för bensinmotorolja börjar med bokstaven S


API-klasserna för dieselmotorolja börjar med bokstaven C


Klassning av 2-takts motorolja


API-klassning av växellåds- och differentialolja


Biltillverkarnas klassificeringar / ACEA-klassificering


Bensinmotorer och lätta dieselmotorer


API-klassning av motorolja


Rekommendation av motorolja


Produktväljare

Hitta en distributör


Hitta din närmaste distributör