Ren vindruta

Försäkra dig alltid om vindrutetorkarnas funktion och att det finns tillräckligt med spolarvätska innan du ger dig ut i trafiken. Kom även ihåg att rengöra din bils strålkastare regelbundet.


Klarsynthet

Vindrutetorksystemet är förhållandevis enkelt hos nästan alla bilar. Till systemet hör en behållare för spolarvätska, en pump och ett antal slangar som transporterar vätska från behållaren till vindrutan. Till systemet hör även munstycken, genom vilka vätska sprutas mot vindrutan. Med vindrutetorkarnas hjälp tvättar vätskan bort smuts och insekter. Håll vätskebehållaren fylld så fungerar allt som det ska. Om ett tryck på spolarknappen endast resulterar i att torkarna rör sig över de torkade insekterna, är det dags att undersöka systemets funktion.

Steg 1 – Första steget är viktigast av allt: fyll spolarvätskebehållaren. Det kan ofta vara allt som behövdes.

Steg 2 – Be en vän om hjälp och testa spolfunktionen med avstängd motor. Lyssna efter pumpens motorljud. Hör du inget? Kontrollera säkringen och el-anslutningarna. Ersätt pumpen om den är sönder.

Steg 3 – Leta nu reda på slangarna som går från pumpen till munstyckena. Försäkra dig om att de inte är hoptryckta som slangen på bilden.

Steg 4 – Reparera slangar som gått sönder eller ännu bättre byt ut dem. Passande slangar finner du i varje bildelsbutik.

Steg 5 – Rengör munstyckena. Gammalt bilvax och smuts kan täppa till öppningarna. Kontrollera även hur munstyckena är riktade. Spolarvätskan gör ingen nytta om den duschas över biltaket. Sikten är återigen klar!

Rekommendation av motorolja


Produktväljare

Hitta en distributör


Hitta din närmaste distributör