Start-stopp-system

Start-stopp -system är en annat exempel på teknisk utveckling som svar på kraven på god bränsleekonomi och regler om växthusgaser. Denna teknik blir också alltmer populär och biltillverkare använder den i alla modeller. Det har aldrig varit så viktigt som nu att förstå vad som ligger bakom start-stopp -tekniken.


Sätter Mobil 1-smörjmedelsteknologin på prov i labbet

Ingenjörerna på ExxonMobil studerar smörjmedelsteknologin för Mobil 1-oljor genom särskilda start-stopp -tester – 300 000 start-stopp- cykler åt gången. Ingenjörerna strävar efter att återskapa den tuffa miljö som fordon utsätts för i verkligheten under sin livstid, och kan på så sätt med hög precision mäta vilka prestanda och skyddande effekter Mobil 1-oljorna tillför i start-stopp -system.

Efter simulerad körning om 193 000 km med förlängda oljebytesintervall, vilket motsvarar ungefär 80 start-stopp -cykler per dag, har ingenjörerna på ExxonMobil fastställt att Mobil 1™ 5W-30 levererar oöverträffade prestanda och slitageskydd under extrema start-stopp -förhållanden.

Varje stopp sparar: Sparar på bränslet med start-stopp system

Start-stopp systemen är till för att spara bränsle på ett relativt enkelt sätt. Till exempel genom att motorn stängs av när man stannar vid rött ljus. När det blir grönt ljus och du lyfter foten från bromspedalen startar motorn automatiskt på några millisekunder. De bränsleekonomiska fördelarna kan alltså hänföras till varje fullständigt stopp, med minskad bränsleförbrukning genom mindre tid på tomgång.

Det är dock inte helt lätt att bedöma vilken effekt start-stopp tekniken har på fordonets bränsleförbrukning. Vi kommer att se olika effekter på bränsleekonomin för olika förare med start-stopp system. Faktum är att EPA (Environmental Protection Agency) inte väger in start-stopptekniken i sina värderingar av bränsle-ekonomi. Faktorer som körförhållanden och körstil kan ha en betydande inverkan på bränsleförbrukningen. Det anses att detta kan påverka bränsleförbrukningen med upp till 3-10 %, alltså en något högre MPG (t.ex. 20 mpg i stadskörning som förbättras till 22 mpg).

Möter av kraven på start-stopp

Motorer med start-stopp system utsätts för större påfrestningar än de utan. Om en genomsnittlig förare endast har sex till åtta motorstarter om dagen, så kan samma förare med en start-stopp motor ha dussintals. Denna ökning av start-stopp cykler påverkar olika komponenter på bilen – från startmotor och batteri till vevaxeln.

nga startmotorer och batterier klarar även körning med start-stopp funktion, men förbränningsmotorns konstruktion, som förblir densamma, kräver ett ökat skydd mot de extra påfrestningarna på vevaxel och vevlager som de tätare stoppen och starterna av motorn innebär. Vissa biltillverkare har till och med börjat använda skyddande ytbeläggningar på dessa lager med hänsyn till ett potentiellt ökat slitage. Den avancerade, helsyntetiska motoroljan Mobil 1™ har formulerats speciellt för att minska slitaget på dessa viktiga delar.