Hybridfordon

Hybridbilar och deras ”gröna teknik” är något den vanliga konsumenten har blivit mer bekant med på senare tid. Medvetenheten är dock inte lika utbredd om hur de moderna motorerna fungerar, vilka olika typer av drivlinor som finns på marknaden och vilken central roll motoroljan spelar.

Avancerad smörjmedelsteknologi för alla hybrider

ExxonMobils ingenjörer genomför regelbundet omfattande tester av hybridmotorer. Ett hårt test av hybridmotorer där de kördes oavbrutet i mer än 8 000 mil med simulerad stads- och motorvägskörning visade att Mobil 1™ 0W-20 och Mobil 1™ 5W-30 ger utmärkta prestanda, oavsett hybridtyp och kontroller av hybridmotorerna avslöjade att Mobil 1 levererar ett utmärkt skydd mot avlagringar, slam och slitage.

Alla hybriddrivlinor som ingenjörerna på ExxonMobil testar – seriekopplade, parallella och kombinationer av serie- och parallellkopplade – vinner på Mobil 1 teknikens allomfattande smörjning och slitageskydd. Den avancerade helsyntetiska motoroljan Mobil 1™ levererar utomordentliga prestanda och skydd för alla hybrider.

Effektiv funktion och konstruktion: Så här fungerar hybrider

Hybridbilar karakteriseras av att de drivs med mer än en energikälla. Elektricitet är den energikälla som oftast läggs till som energikälla för hybrider. Genom elektrisk drift blir hybridkonstruktionen mindre beroende av traditionella fossilbränsen, klarar fler mil per liter bränsle och orsakar mindre utsläpp. I moderna hybridbilar används tre grundläggande element: en förbränningsmotor, en elektrisk motor och ett batteripaket.

Hybridtekniken vinner på de dagliga körsituationerna för att öka effektiviteten. Vid lägre hastigheter kan hybrider användas uteslutande med batteriet och den elektriska motorn. Regenerativa bromsfunktioner för att ladda batteriet i en hybridbil genom att omvandla rörelseenergin som frigörs när fordonet bromsas in. Start-stopp system som stänger av motorn vid stillastående, vilket bidrar till minskat energibehov för motorns tomgång.

Inte samma sak: Tre hybriddrivlinor

Drivlinan genererar och fördelar kraft till bilens hjul. Traditionella drivlinor omfattar motor, växellåda, drivaxel/drivaxlar, hjulupphängning och hjul. Hybridbilar har inte bara fler komponenter i drivlinan, utan ger även maximal effekt av hybridtekniken genom olika konfigurationer av drivlinor – seriekopplade, parallellkopplade och kombinerat serie- och parallellkopplade.

Serie – En förbränningsmotor driver en generator som alstrar elström för att ladda ett batteripaket. Batteripaketet eller generatorn levererar elström till elmotorn som ger drivkraft till hjulen.

Parallell – Både elmotorn och förbränningsmotorn levererar drivkraft till hjulen.

Serie-parallell – Elmotorn eller förbränningsmotorn kan oberoende av varandra leverera drivkraft till hjulen.

Drivning med endast elektricitet och endast bensin gör konfigurationen serie-parallell till det mest bränsleeffektiva alternativet av dessa tre alternativ. Serie-parallell kan fungera som en seriedrivlina vid lägre hastigheter, men ställas om till endast bensindrift vid högre hastigheter. Den mångsidiga serie-parallell-konfigurationen kräver mindre bränsle och ger optimal effektivitet.