Du Yong Chang och stadsbilismen

Doktor Du Yong Chang, biträdande professor för bilkonstruktionsavdelningen vid Tsinghua-universitetet i Beijing berättar om bilens underhåll.


“Som bilägare har jag givetvis använt Mobil™-produkter och dragit nytta av Mobil 1-försäljningsplatsernas professionella service.”

“Nuförtiden är trafiken allt tätare och trafikstockningarna i städerna blir allt värre. I sådana kontinuerligt avstannande trafikförhållanden är förbränningen och smörjningen i bilmotorn svag och detta anstränger motorn ytterligare."

“Därför bör en högklassig motorolja väljas för att skydda motorn."


“Motoroljorna kan uppdelas i tre klasser: Helsyntetisk, delsyntetisk och mineralolja. Den helsyntetiska oljan har bästa prestanda och skyddar därmed motorn bättre och förbättrar motorns prestationsförmåga."

“Mobil 1™ är en helsyntetisk olja. Den skyddar motorn mot slitage även vid extrema förhållanden.” “En högklassig motorolja håller kontinuerligt bilen i toppskick och förbättrar således bilens prestationsförmåga.”

Lär mer om Mobil 1™


Mobil 1-teknologi i motorsportRekommendation av motorolja


ProduktväljareHitta en distributör


Hitta din närmaste distributör