Bränsleekonomi

  • Moderna bilmotorer har en verkningsgrad på ungefär 15 %.
  • Resten av energin (ungefär 85 %) är oanvänd och försvinner som värme i avgaserna, eller förbrukas av motorn i form av friktion.

Det finns fyra huvudsakliga områden i en motor där energiförluster uppkommer

1. Ventilmekanismen

Energiförlust uppkommer i kamaxellagren samt i kontaktytan mellan ventil och lyftare.

Under varmkörning flyter Mobil 1-olja med lägre viskositet snabbare, vilket minimerar kontakten mellan metallytorna och därmed också friktionen och slitaget. Många moderna motorer har rullyftare för att minska friktionsförlusten.

2. Kolv och cylinder

Energi förloras i kontakten mellan kolv och cylinderfoder under förbränningscykeln, och i synnerhet före och efter förbränningstakten.

Mobil 1 arbetar för att minska friktionen i kontaktytorna mellan kolvringarna och cylinderväggarna.

3. Oljepumpen

I oljepumpen uppkommer energiförlusten på grund av den rotationsenergi som krävs för att pumpa runt oljor av högre viskositet, i synnerhet under varmkörning.

Under varmkörningen flödar den helsyntetiska Mobil 1-oljan lättare i oljepumpen, vilket medför att det krävs mindre energi för att pumpa oljan till de viktiga delarna i motorn.

4. Vevaxeln

Ramlagren och vevstakslagren är två områden där friktion uppkommer.

Mobil 1:s syntetiska basolja försäkrar om en låg skjuvning (intern friktion i vätskan) som förbättrar motorns verkningsgrad ytterligare.

Mobil 1 ger snabbare smörjning och mindre viskositetsmotstånd än oljor med högre viskositet.

* Jämförelse baserad på potentiell förbättring av bränsleekonomin genom att byta från olja med hög viskositet till en SAE 5W-30-olja. Jämförelsedata från det europeiska M111FE-testet för bränsleekonomi, utfört av ISP Test Lab (Tyskland). Verkliga besparingar är beroende av fordons-/motortyp, utomhustemperatur, körningsförhållanden och din aktuella oljas viskositet.

Rekommendation av motorolja


ProduktväljareHitta en distributör


Hitta din närmaste distributör