Hur långt kan avancerad vetenskap ta dig?

Den avancerade helsyntetiska motoroljan Mobil 1™ omvandlas på molekylnivå för att leverera prestanda och skydda din motor. Det är formuleringen, prestandan och det breda användningsområdet som gör Mobil 1 så speciell . Det är så din motor skyddas.

Mobil 1
består av flera oljor som samverkar. Den avancerade, helsyntetiska sammansättningen består av en patenterad blandning av syntetiska basoljor. Dessa samverkar för att motverka slam och avlagringar, minska slitage och förhindra nedbrytning av oljan. Det är så Mobil 1 kan hålla motorn i nyskick.

Snabba förändringar

I motorsportens värld måste förändringar ske snabbt. Motorerna förväntas tillryggalägga hundratals mil under påfrestande och oförutsägbara förhållanden. Mobil 1 utgör en viktig del för att racingteam ska kunna utmana gränserna. Detta omsätts direkt till nytta även för den vanliga bilisten. Mobil 1 anpassar sig efter varierande motorförhållanden, för att leverera enastående prestanda och skydd.

Kallstarter vid minusgrader

Motorer är känsliga vid kallstarter. Det är då oljan verkligen måste göra sitt jobb. Låga temperaturer kan innebära att motoroljor blir för trögflytande eller inte flyter alls. Mobil 1 flyter vid temperaturer ned till -40 °C. Din bil får därför den smörjning den behöver direkt från start.

Drift vid höga temperaturer

Långa sträckor. Brännande heta sommardagar. Start-stopp-trafik. Motorn kan lätt bli mycket varm. Den extrema hettan kan få vanliga motoroljor att oxideras, tjockna och bilda avlagringar, vilket kan påverka motorns prestanda. Mobil 1 levererar enastående prestanda och skydd upp till 200 °C. Det gäller även i turboladdade motorer.

Testad och beprövad

Mobil 1 är både laboratorietestad och utprovad på vägarna. Våra ingenjörer utför regelbundet omfattande analyser av produkten för att säkerställa kvaliteten. Mobil 1 innebär ett kraftfullt slitageskydd, smidig start vid låga temperaturer, höga prestanda vid höga temperaturer och en superbt ren motor.

Inget slår den övergripande prestandan hos Mobil 1.

*Följ fordonstillverkarens handbok för rekommenderade oljebytesintervall för fordonets driftsförhållanden.


Lär mer om Mobil 1™


Mobil 1-teknologi i motorsportRekommendation av motorolja


ProduktväljareHitta en distributör


Hitta din närmaste distributör