Vad är syntetiska oljor?

Smörjmedlen tryggar motorns funktion och är viktiga byggklossar inom motorutvecklingen. Motorn är en komplicerad maskin i vilken hundratals rörliga delar fungerar under många olika temperaturer och påfrestningar. Oljan du väljer ska klara dessa förhållanden för att kunna skydda motorn mot slitage, korrosion samt beläggningar av smuts och sot.


Smörjmedlen har en stark inverkan på: prestationsförmåganbränsleförbrukningenutsläppen
Smörjmedlen ansvarar för: 

slitageskyddetmotorns renhetlång motorlivslängd

 

Vad är syntetiska oljor?

Ett syntetiskt smörjmedel innehåller fler förädlade basämnen än de konventionella mineraloljorna, vilket ger din motor ett bättre skydd och en större prestationsförmåga.. De syntetiska motoroljorna ger många fördelar som håller motorn i funktion på bästa prestandanivå i åratal.

För att förstå de syntetiska oljorna bör vi känna till oljornas ursprung. Det finns två grundtyper av smörjmedel:

   •  konventionella mineraloljor som används sedan länge
   •  syntetiska smörjmedel som växer i popularitet.

Båda görs av råolja som utvinns ur berggrunden. Skillnaden är att de syntetiska oljorna tillverkas med mer avancerade förädlingsprocesser och att de är renare och högklassigare än de konventionella mineraloljorna. Utöver att man på detta sätt kan avlägsna flera orenligheter ur råoljan, blir det också möjligt att skräddarsy enskilda molekyler för att möta moderna motorers behov. Dessa modifierade molekyler ger ett bättre skydd och en större prestationsförmåga.

Vilka är fördelarna med de syntetiska smörjmedlen?


De syntetiska oljorna, i synnerhet Mobil 1™, har en stabilare prestationsförmåga, speciellt beträffande pumpbarhet i låga temperaturer, hållfasthet i höga temperaturer och skydd mot sotbeläggning. Dessa egenskaper innebär mindre motorslitage, bättre bränsleekonomi och längre motorlivslängd.De syntetiska oljorna är särskilt utvecklade för moderna motorer under extrema omständigheter. De flyter mycket bättre än konventionella mineraloljor. Deras största fördel är ett märkbart förbättrat skydd för motorn. När motorn startas cirkulerar mineraloljorna långsammare, varvid de osmorda delarna slits på grund av friktionen. Den syntetiska oljan börjar däremot cirkulera omedelbart och skyddar alla rörliga delar i motorn.


De syntetiska oljorna kan också avsevärt förbättra bränsleekonomin. Under uppvärmningsskedet av en typisk körsträcka är konventionella oljor tjockare och mera trögflytande. Därför har motorn en högre bränsleförbrukning och ger en lägre effekt. På grund av att den syntetiska oljan börjar fungera snabbare uppnår motorn sin högsta effekt betydligt snabbare. En annan fördel med de syntetiska oljorna är att de är renare och mer miljövänliga – motorns utsläpp minskar jämfört med konventionella mineraloljor. De konventionella mineraloljorna har också fler orenheter, såsom svavel, reaktiva och instabila kolväten samt andra oönskade orenligheter som inte helt kan avlägsnas i konventionell förädling.

De syntetiska smörjmedlen är klart bättre än mineraloljor vad gäller alla dessa viktiga aspekter. Eftersom Mobil 1 är en syntetisk olja till 100 %, ger den i jämförelse med de konventionella motoroljorna betydande fördelar såsom:

 • ett ypperligt skydd
 • minsta möjliga konditionsförsämring av oljan
 • raskere smøring ved lav temperatur under starting
 • ett ypperligt skydd i höga temperaturer
 • en exceptionellt god motståndsförmåga mot värmeupplösning
 • motorns renhet
 • ett strålande skydd mot sotbeläggning
 • renare funktion hos motorer
 • motoreffektivitet
 • bättre motståndskraft mot oxidering (förtjockning) av oljan minskar friktionen i motorn
 • lägre oljeförbrukning vid höga hastigheter
 • effektivare motorfunktion inom ett vidare temperaturområde

Rekommendation av motorolja


ProduktväljareHitta en distributör


Hitta din närmaste distributör